Kukelekuuu (3)

CONSUL(T) 

De KNVB kan een bericht doen uitgaan dat in een heel district de wedstrijden zijn

afgelast. Maar als dat niet zo is, is het van groot belang dat de speelvelden tijdig

worden gekeurd door de verenigingsconsul zodat de teams en de scheidsrechters

kunnen worden geïnformeerd of een wedstrijd wel of niet doorgaat.

Dat is de hoofdtaak van een consul en bij de keuring moet rekening worden

gehouden met een aantal factoren die van invloed zijn op de bespeelbaarheid

zoals de actuele terreingesteldheid en de heersende en komende weersomstandig-

heden.

Vanwege de wisselvalligheid van deze factoren wordt geadviseerd een keuring

uitsluitend op de dag van de wedstrijd te laten plaatsvinden. Dat betekent dat de

consul ’s morgens vroeg, doorgaans is dat in het weekend, door weer en wind op

pad gaat om te besluiten of een wedstrijd wel of niet doorgaat. Dat is noeste arbeid

en onze consul is dan ook fervent supporter van 010; noeste werkers.

De consul neemt dus sinds jaar en dag een belangrijke plaats in bij Sp. Neede en na

ruim 25 jaar is hij nu dus gestopt als consul.

Een consult is doorgaans een adviesgesprek met een arts of rechtsgeleerde maar

om kennis niet verloren te laten gaan is een ‘consult bij de (ex)consul’ een

aanrader. Een rugzak aan kennis ook als elftalleider, trainer, VTZ’er enz. enz.

Sp. Neede is een ‘rijke’ club.

 

Otjan de Haan.