Vrogger (12) – Waterrot’n

Is een carnavaleske naam voor de officiële duiding ‘Waterrotten’ en dat is weer een bijnaam voor Eibergenaren. Neede-Noord heeft overigens een aantal jaren geleden het (oude) complex waar deze waterrotten proberen te ‘leren’ voetballen geannexeerd en voor 1 dag ingelijfd bij Neede. Aanleiding was de derby tegen FC Eibergen. Van deze supporters club kun je lid worden en stelt ze in staat activiteiten te organiseren. Ad hoc organiseerden vrijwilligers acties en denk daarbij ook aan de bouw van de tribune.

Nog zo’n club binnen de geledingen van Sportclub Neede is de ‘Club van 50’ en die is bijna 10 jaar geleden opgericht. Het idee werd opgedaan na een oriëntering kunstgrasvelden bezoek aan een club in Tubbergen. Door financiële bijdragen van deze club kunnen investeringen worden gedaan binnen de vereniging ten dienste van de club en haar leden. Nu telt deze club al ongeveer 130 leden tegen een jaar bijdrage van 50 Euro. Aangekondigd is de feestelijke jaarvergadering op vrijdag 3 maart in ons Clubgebouw en dan zal ook de (mede) oprichter en nu voorzitter Wim Vos aftreden. Hij is al erelid en wordt dit jaar 80 jaar. Opvallend is overigens dat op de lijst Lid van Verdienste/Ereleden nog drie 80-ers staan die nog, of tot voor kort, actief zijn/waren als vrijwilliger en dat zijn Daan Valkenburg, Broer Floors en Flip Voordauw. Hulde.

Wim is overigens een geboren waterrot maar is in hart en nieren, zonder inburgeringscursus, een echte Sp. Neede man. Hij heeft ook weinig woorden nodig om veel te bereiken. Hulde. Mien noaber, de Toete, liet me overigens weten dat ze in Eibergen vrijwilligers huldigen met een glazen of gouden waterrot. Is dat Old Ni-js ? In ieder geval graag tot vrijdag en dan heffen we het glas. De Toete is er dan ook moar ik blief in hoes want miene mense is (alweer) jeurig. Tsja.

 

Vrogger kreeg Sportclub Neede subsidie van de gemeente Neede ( een bult geld) en de Voetbal toto genereerde ook veel inkomsten. Huis aan huis werden de formulieren opgehaald en ingeleverd bij club café ’t Haantje. Inleveren bij dhr. Kistemaker die ze afstempelde. Uiteraard waren er toentertijd ook vrijwilligers maar niet in die mate zoals nu. Ze konden wel feestjes organiseren en een mooi voorbeeld is ‘Crespo’.En het was ook niet echt nodig om grote bedragen binnen te halen zonder een eigen clubgebouw . Een etentje bij Hotel Avenarius in Ruurlo voor het vlaggenschip werd bijvoorbeeld uit eigen zak betaald door een bestuurder.  Die bestuurders van toen sneden ook niet van die ‘dunne plakskes’

 

Welke tied hef de voorkeur…….tsja, het is moar net hoe je het bekiekt.

Vulle wille

Pontlippe

20170227_161901