Vrijwillig(er) verplicht?

 

VROGGER (19)

Voor een belangrijk deel is Sp. Neede financieel afhankelijk van de inkomsten via inning contributie, sponsoring en inkomsten vanuit de kantine.

De Open Club gedachte genereert extra inkomsten die weer geïnvesteerd worden in o.a. het clubgebouw en op termijn een nieuw kunstgrasveld. Verder is een belangrijke inkomsten bron……de vrijwilliger en we kunnen ons gelukkig prijzen met veel, heel veel vrijwilligers. Als al deze uren in rekening zou worden gebracht zou de club failliet gaan of een jaar contributie zou maandelijks moeten worden voldaan. De club kan dus alleen maar bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Er zijn clubs die de kantine niet openen omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn of het Horeca gedeelte wordt uitbesteedt. Bij de laatste club kost een kop koffie nu bijna 2 Euro je krijgt er dan wel een koekje bij. Ook bij Sp. Neede steeds meer signalen dat het moeilijker wordt bepaalde vrijwilligers taken gevuld

te krijgen. Gezegd moet worden dat de tijden wel zijn veranderd, dat de maatschappij verandert en dat we het allemaal heel erg druk….druk…druk hebben.

Vrogger, heel vrogger was er geen sprake van een (zelfstandige) kantine en hadden we maar 1 veld. En (jeugd)lid werd je pas op latere leeftijd. In 1980 was de opening van ons clubgebouw en opvallend veel echtparen deden vrijwilligers werk. De man deed het onderhoud en de vrouw stond doorgaans in de keuken. In de kantine werden de bardiensten gedraaid door meerdere echtparen. Iedereen kende iedereen en was het familie gevoel zeer aanwezig. Het was allemaal overzichtelijk.

Welke tied hef de voorkeur…tsja, het is maar net hoe je het bekiekt.

Vulle wille

Pontlippe