Eindverantwoordelijke kantinezaken

Beste leden,

Gisteravond hebben we in goed onderling overleg besloten dat vanaf nu het bestuur eindverantwoordelijke is en als 1e aanspreekpunt zal gaan gelden voor alle kantine gerelateerde zaken.

De huidige kantine commissie leden zullen zich bezig houden met hun primaire taken. Zoals daar zijn weekplanning bezetting, inkoop, etc.

We zien als bestuur en als kantine commissie dat het lastig is, het beleid dat we voeren – en uitdragen als club, te volgen, en hier zullen wij nu als bestuur scherper op toezien en gaan we derhalve kortere lijnen hanteren.

Voor ons als club is de kantine een van onze levensslagaders en deze willen we graag zeven dagen in de week beschikbaar stellen voor al onze leden en overige gasten.

Wij als kantine commissie en bestuur kunnen dat niet alleen, daar hebben we jullie medewerking voor nodig.

Bij vragen en of calamiteiten is Manon Geerts het 1e aanspreekpunt vanuit het bestuur.

Zij zal deze taak tijdelijk op zich nemen totdat wij als bestuur een vervanger hebben gevonden die als bestuur afgevaardigde de taak van voorzitter kantine commissie op zich neemt.

Mochten er mensen zijn die zich geroepen voelen deze uitdagende taak als voorzitter kantine commissie en bestuur afgevaardigde op zich te nemen, schroom dan niet en meld je bij het bestuur.

Met vriendelijke sportgroet,

Kantine commissie en algemeen bestuur Sportclub Neede